PPP4B Models9 specific models

ULTRAFAST ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - GOCO

ULTRAFAST ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - GOCO

ПРИМЕНА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ПО МОДЕЛОТ ИМОТ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, УПРАВУВАНА ОД ИЗВЕДУВАЧ (GOVERNMENT-OWNED-CONTRACTOR-OPERATED) - GOCO ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА УЛТРАБРЗА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА

Downloads

БАЗИЧНА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЗАЕДНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ

БАЗИЧНА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЗАЕДНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ

ПРИМЕНА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ПО МОДЕЛОТ НА ЗАЕДНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БАЗИЧНА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА

Downloads

НГА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - BOTTOM-UP МОДЕЛ

НГА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - BOTTOM-UP МОДЕЛ

ПРИМЕНА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ПО МОДЕЛОТ BOTTOM UP ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НГА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА

Downloads

ULTRAFAST ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЗАЕДНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ

ULTRAFAST ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЗАЕДНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ

ПРИМЕНА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ПО МОДЕЛОТ НА ЗАЕДНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ  ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА УЛТРАБРЗА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА

Downloads

БАЗИЧНА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ПРИВАТЕН ДИО

БАЗИЧНА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ПРИВАТЕН ДИО

ПРИМЕНА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ПО МОДЕЛОТ НА ПРИВАТЕН ДИО (ДИЗАЈН, ИЗВЕДБА, ОПЕРАЦИЈА) ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БАЗИЧНА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА

Downloads

НГА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЗАЕДНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ

НГА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЗАЕДНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ

ПРИМЕНА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ПО МОДЕЛОТ НА ЗАЕДНИЧКО ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НГА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА

Downloads

ULTRAFAST ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ПРИВАТЕН ДИО

ULTRAFAST ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ПРИВАТЕН ДИО

ПРИМЕНА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ПО МОДЕЛОТ ПРИВАТЕН ДИО (ДИЗАЈН, ИЗВЕДБА, ОПЕРАЦИЈА) ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА УЛТРАБРЗА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА

Downloads

БАЗИЧНА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЈАВЕН ДИО

БАЗИЧНА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЈАВЕН ДИО

ПРИМЕНА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ПО МОДЕЛОТ НА ЈАВНO ДИО (ДИЗАЈН, ИЗВЕДБА, ОПЕРАЦИЈА) ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БАЗИЧНА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА

Downloads

НГА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЈАВНO ДИО

НГА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА - ЈАВНO ДИО

ПРИМЕНА НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТО ПО МОДЕЛОТ НА ЈАВНO ДИО (ДИЗАЈН, ИЗВЕДБА, ОПЕРАЦИЈА) ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НГА ШИРОКОПОЈАСНА МРЕЖА

Downloads

Contact us

Skopje

Skopje

Center for Knowledge Management (FYROM)

Phone:
(389) 70 60 60 60

E-mail:
andrijana.bd@knowledge-center.org

Contact person:
Andrijana Bogdanovska